“SPP Hybrid”ฮอตฮิต วันแรกยื่นสมัครเกินเป้ารับซื้อเกือบเท่าตัว

Categories: news.

Oct 22, 2017 // By:admin // No Comment

เปิดรับซื้อไฟฟ้าโครงการ SPP Hybrid Firm วันแรก บรรยากาศคึกคัก มีเอกชนยื่นขายไฟ 541.26 เมกะวัตต์

นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) เปิดเผยว่า ยอดเอกชนยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนในแบบ SPP Hybrid Firm ปี 2560 จากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก (SPP Hybrid Firm 2560) ในวันแรก วานนี้ (16 ต.ค.) มีผู้ยื่นข้อเสนอขอขายไฟฟ้าถึง 25 โครงการ หรือคิดเป็นปริมาณไฟฟ้าเสนอขาย 541.26 เมกะวัตต์ สูงกว่าเป้าหมายการที่ประกาศรับซื้อที่ 300 เมกะวัตต์ โดยผู้สนใจยังสามารถยื่นเสนอขายได้ถึงวันที่ 20 ต.ค.นี้

“เอกชนยื่นเสนอ SPP Hybrid Firm คักคักมาก โดยจะเสนอราคาแบบแข่งขัน คาดว่า ประชาชนจะได้รับประโยชน์ เพราะคัดเลือกจากต้นทุนที่ต่ำสุด โดยยืนยัน การคัดเลือกโปร่งใสเป็นธรรม”นางสาวนฤภัทร กล่าว

ทั้งนี้ กกพ. กำหนดเปิดรับยื่นข้อเสนอโครงการ SPP Hybrid Firm 2560 ตั้งแต่วันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ สำนักงาน กกพ. ชั้น 19 อาคารจัตุรัสจามจุรี กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายการรับซื้อไฟฟ้าไม่เกิน 300 เมกะวัตต์ ในอัตรารับซื้อแบบ FiT ที่ 3.66 บาทต่อหน่วย

หลังจากปิดรับสมัครแล้ว คณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ จะประเมินข้อเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิค จะทำการตรวจสอบคุณสมบัติและความพร้อมในการดำเนินโครงการฯ 4 ด้าน ได้แก่ 1.ความพร้อมด้านเชื้อเพลิง 2.ความพร้อมด้านที่ดิน 3.ความพร้อมด้านเทคโนโลยี และ 4.ความพร้อมด้านแหล่งเงินลงทุน เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่วางไว้ ก่อนที่จะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560-สำนักข่าวไทย

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.