Category: idolsmiledental

 • แบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว จัดฟัน Fastbraces

  May 14, 2020 No Comment

  แบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว จัดฟัน Fastbraces ในการรักษาทางทันตกรรม เป็นการแก้ไขปัญหาฟันในทุกรูปแบบ ขึ้นอยู่ที่ว่าผู้เข้ารับการรักษามีปัญหาเกี่ยวกับช่องปากอย่างไรแบบไหนดีกว่ากัน ระหว่างการ จัดฟันแบบใส กับการจัดฟันแบบรวดเร็ว จัดฟัน Fastbraces

  Posted in: idolsmiledental, news

 • จัดฟันบางนา: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากการครอบฟัน ?

  April 14, 2020 No Comment

  จัดฟันบางนา: ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ หลังจากการครอบฟัน ? “การครอบฟัน” ถือได้ว่าเป็นการรักษาทางทันตกรรมที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากทั้งในอดีตและปัจจุบัน ซึ่งการครอบฟันนี้เป็นการทำให้ฟันที่มีสุขภาพไม่แข็งแรงให้กลับมามีสภาพที่แข็งแรงอีกครั้งด้วยวัสดุอุปกรณ์ทางทันตกรรม โดยจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ คือ ครอบฟันแบบถาวร และ ครอบฟันแบบชั่วคราว โดยทั้ง 2 รูปแบบจะใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ต่างกันออกไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน

  Posted in: idolsmiledental, news