Category: สุขภาพ

 • เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ “มะเร็งปากมดลูก”

  May 25, 2020 No Comment

  เรื่องเกี่ยวกับการตรวจสุขภาพ “มะเร็งปากมดลูก” มะเร็งปากมดลูก เป็นมะเร็งของอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยที่สุดในสตรีไทย และทำให้มีผู้ป่วยเสียชีวิตเป็นจำนวนมาก เราจึงควรมาทำความรู้จักโรคนี้กัน

  Posted in: สุขภาพ

 • อาหารสุขภาพ ต้านมะเร็งเต้านม

  May 14, 2020 No Comment

  อาหารสุขภาพ ต้านมะเร็งเต้านม เพราะมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งเต้านม และนั่นรวมถึงการรับประทานอาหารที่ไม่เหมาะสม ดังนั้นเรามาทานอาหารต้านมะเร็งเต้านมที่มีประโยชน์ต่อร่างกายกันดีกว่าค่ะ

  Posted in: news, สุขภาพ

 • เลือกความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่เหมาะสม

  May 11, 2020 No Comment

  เลือกความคุ้มครองของประกันสุขภาพที่เหมาะสม ความคุ้มครองที่สูงจะมาพร้อมกับค่าเบี้ยประกันภัยที่สูง ดังนั้น การทำงบประมาณรายรับรายจ่าย เพื่อประมาณการค่าเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสมกับการโอนความเสี่ยง โดยควรศึกษารายละเอียด ดังนี้

  Posted in: สุขภาพ