ไปเยี่ยมบ้านระนองชุมพรก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี

Categories: news.

Aug 20, 2018 // By:admin // No Comment

นายประยุทธจันทร์ – ชะอำและคณะเดินทางเยือนกรุงเทพเพื่อเดินทางไปจังหวัดทางภาคใต้ของจังหวัดระนองและชุมพรก่อนจะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีมือถือในจังหวัดชุมพร

ณ ที่ทำการของรัฐบาลที่ซับซ้อนในตำบลบางรินอำเภอเมืองระนองนายพลประยูรเป็นประธานในพิธีมอบมอบให้กับผู้ที่ได้รับที่ดินพร้อมที่ดินจำนวน 511 ไร่ในเขตคลองลำเลียง – ลา – อู จอด.

จากนั้นเดินทางต่อไปเยี่ยมชมสวนสาธารณะรักษ์ราชนครินทร์ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านสุขภาพที่มีน้ำพุร้อนและโรงพยาบาลระนองก่อนที่จะไปเยี่ยมชมท่าเรือเรือระนองที่บ้านเขานางหงส์ในตำบลปากน้ำอำเภอระนองจังหวัดระนอง

ในช่วงบ่าย Gen Prayut มีกำหนดจะไปเยี่ยมชมโครงการพัฒนาหนองใหญ่หนองใหญ่ในเขตตำบลบางหลวงในอำเภอเมืองชุมพร

ต่อมาในตอนเย็นเขาจะสักการะรูปปั้นของกรมหลวงชุมพรเขตสงวนศักดิ์และเยี่ยมชมหาดหาดทรายในตำบลหาดทรายรี

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.