ไทยส่งรายงานแจงปมค้ามนุษย์ให้มะกันแล้ว

Categories: news.

Feb 1, 2018 // By:admin // No Comment

กต.เผยไทยส่งรายงานแจงแก้ปัญหาค้ามนุษย์ให้สหรัฐฯแล้ว ระบุคดีค้ามนุษย์ในภาคแรงงานลดลง เมื่อวันที่ 1 ก.พ.. ที่กระทรวงการต่างประเทศ  น.ส.บุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดทำรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ของประเทศไทย เพื่อส่งให้กับกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

ว่า ประเทศไทยได้จัดส่งรายงานสถานการณ์ค้ามนุษย์ของไทยไปให้สหรัฐฯแล้วเมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา โดยไทยเน้นย้ำว่าได้ปฏิบัติตามนโยบายที่มุ่งแก้ปัญหาการค้ามนุษย์อย่างจริงจัง และพยายามขจัดปัญหาดังกล่าวให้หมดไป ดังนั้น ผลการจัดอันดับในเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์จะออกมาเป็นอย่างไรนั้น ไม่ใช่ประเด็นหลัก แต่สิ่งสำคัญคือการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เกิดความยั่งยืน โดยที่ผ่านมา รัฐบาลไทยแสดงให้เห็นถึงความสำคัญโดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 สำหรับการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหานี้ จำนวน 3,641.98 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าปี 2560

น.ส.บุษฎี กล่าวอีกว่า สำหรับคดีความที่เกี่ยวข้องกับค้ามนุษย์ในภาคแรงงานมีจำนวนลดลง รวมถึงได้มีการสร้างการรับรู้ผ่านผู้ประกอบการด้านมาตรการต่างๆ ซึ่งสะท้อนได้จากการตรวจพบกรณีแรงงานค้ามนุษย์เพิ่มมากขึ้น ขณะที่การดำเนินการ อีกทั้ง การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตำรวจฝ่ายคดีที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) พนักงานสอบสวน พนักงานอัยการ และกระบวนการของศาล เป็นไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น  และสามารถพิจารณาคดีได้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี ส่วนเจ้าหน้าที่รัฐมีความเข้มงวดมากขึ้น ขณะเดียวกันได้ดำเนินการลงโทษทางวินัยและทางอาญากับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์ โดยเมื่อปี 2560 ศาลได้พิพากษาจำคุกเจ้าหน้าที่รัฐที่ร่วมกระทำผิด จำนวน 11 คน มีเจ้าหน้าที่ที่ถูกสั่งให้ออกจากราชการ 10 คน รวมถึงรัฐบาลได้เพิ่มการรณรงค์ให้นักท่องเที่ยวไม่สนับสนุนการค้ามนุษย์. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.