ไทยร่วมวิจัยยา’ไวรัสตับอักเสบซี รักษาหายเกือบ100%

Categories: health news.

May 8, 2018 // By:admin // No Comment

ไทยร่วมวิจัย สำเร็จ ยา”ไวรัสตับอักเสบซี”ใหม่สูตรผสม ประสิทธิภาพรักษาหายสูง96-100% ไม่มีฤทธิ์ต้านกับยาต้านไวรัสเอชไอวี ราคาลดลง เกือบ 4 หมื่นบาทต่อราย เชื่อช่วยผู้ป่วยไทยมีอัตราเข้าถึงยาเพิ่มขึ้น 10 เท่า นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค(คร.) แถลงข่าว “ความสำเร็จโครงการวิจัยยาต้านไวรัส Sofosbuvir+Ravidasvir สำหรับรักษา “โรคไวรัสตับอักเสบ ซี”

ว่า กรมควบคุมโรค ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และองค์กรเพื่อการริเริ่มจัดหายาสำหรับโรคที่ถูกละเลย (Drugs for Neglected Diseases initiative, DNDi) ศึกษาวิจัยยาคู่ใหม่ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบ ซี ได้แก่ โซฟอสบูเวียร์+ราวิดาสเวียร์(Sofosbuvir+ Ravidasvir) เพื่อประเมินประสิทธิผล และความปลอดภัย ในผู้ป่วยผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรัง ในโรงพยาบาล 4 แห่ง คือ รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ รพ.จุฬาลงกรณ์ รพ.นครพิงค์ และสถาบันบำราศนราดูร “ผลการศึกษาวิจัยยาคู่นี้มีประสิทธิภาพการรักษาไวรัสตับอักเสบซีหายถึง 96-100 % ถือเป็นความสำเร็จในการพัฒนายาต้านไวรัสตับอักเสบ ซี ประโยชน์ที่ไทยได้จากการเข้าร่วมวิจัยคือข้อตกลงในการเข้าถึงยาราวิดาสเวียร์ ในราคาถูกพิเศษ ไม่เกิน 10,000 บาทต่อการรักษา 1 ราย

จากที่ยารักษาตัวอื่นที่มีอยู่เดิมเฉลี่ยต่อการรักษาผู้ป่วย 1 ราย เป็นเงิน 16,800-48,720 บาท เชื่อว่าจะช่วยทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสนี้ในไทยที่คาดว่ามีประมาณ 3-7 แสนรายเข้าถึงการรักษาได้เพิ่มขึ้นเป็น 1 หมื่นราย จากเดิมเพียง 3 พันรายคิดเป็น 1 % และอนาคตเพิ่มเป็น 3 หมื่นราย คิดเป็น 10 % จากที่มีงบประมาณของรัฐสนับสนุนปีละ 300-400 ล้านบาท” สำหรับโครงการวิจัยนี้มีอาสาสมัครที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ ซี เรื้อรังทั้งสิ้น 301 ราย เป็นคนไทย จำนวน 81 ราย เพศชาย 70 % เป็นผู้ป่วยตับแข็ง ผู้ติดเชื้อเอชไอวี และได้รับยาไวรัสตับอักเสบ ซี แบบฉีด มาก่อนคิดเป็นกลุ่มละ 1 ใน 3 โดยผู้ป่วยตับแข็งจะให้ยาคู่นี้ 24 สัปดาห์ ผู้ป่วยที่ไม่มีตับแข็งให้ยา 12 สัปดาห์ จากการศึกษาพบว่ายาคู่ใหม่สามารถรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 1 ได้ถึง 99-100 % เมื่อเปรียบเทียบกับยาสูตรเดิมที่ใช้ฉีด มีโอกาสรักษาหายเพียงแค่ 50 % ผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 3 สามารถรักษาให้หายขาดได้ถึง 97 % ส่วนผู้ป่วยที่ติดเชื้อสายพันธุ์ที่ 6 รักษาให้หายได้ 81 % และไม่มีความแตกต่างในผลการรักษาระหว่างผู้ป่วยตับแข็ง ผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยที่ได้รับยาฉีดมาก่อน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.