โครงข่ายประสาทในคอร์เทกซ์สายตาของสมอง

Categories: health news.

May 20, 2020 // By:admin // No Comment

โครงข่ายประสาทในคอร์เทกซ์สายตาของสมองทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในการแปลงรูปแบบของแสงที่ตกลงสู่จอประสาทตาให้กลายเป็นประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสที่สดใสที่เราเรียกว่าการมองเห็น องค์ประกอบที่สำคัญของกระบวนการเข้ารหัสนี้ขึ้นอยู่กับเซลล์ประสาทที่ตอบสนองต่อการคัดเลือกคุณสมบัติที่แตกต่างในฉากภาพขอบและการวางแนวของพวกเขา

ในอวกาศมีข้อมูลจำนวนมหาศาลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการมองเห็นและเซลล์ประสาทส่วนบุคคลในคอร์เทกซ์สายตาเข้ารหัสข้อมูลนี้โดยการตอบสนองต่อการเลือกในแนวขอบที่แคบ บางคนตอบสนองสูงสุดถึงแนวตั้งหรือแนวนอนและบางคนตอบสนองต่อทิศทางที่แตกต่างกัน แต่เซลล์ประสาทในคอร์เทกซ์สายตาต้องเผชิญกับความท้าทายในการแสดงข้อมูลภาพ พวกเขาจะต้องรวบรวมสัญญาณที่มาจากตาซ้ายและขวาเพื่อสร้างตัวแทนตาเดียวแบบรวมศูนย์เดียว ความสัมพันธ์ของปัจจัยการผลิตจากดวงตาทั้งสองเกิดขึ้นในเยื่อหุ้มสมองที่มองเห็นและเรารู้ว่านี่คือความสำเร็จในระดับสูงของความแม่นยำเช่นเซลล์ประสาทของแต่ละบุคคลตอบสนองการคัดเลือกไปในทิศทางเดียวกันกับการกระตุ้นของตาซ้ายหรือขวา

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.