เริ่มแล้ววันแรก “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่”

Categories: health news.

Feb 1, 2018 // By:admin // No Comment

เริ่มแล้ววันแรก “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่” เดินหน้าพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไปให้มีความสุขครอบคลุม 5 มิติ สุขสบาย สุขสนุก สุขสว่าง สุขสง่า และสุขสงบ ตามนโยบาย “มหานครแห่งความสุข” บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้ม ที่โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดเรียน มีผู้สูงอายุเกือบร้อยคน ต่างพร้อมใจสวมใส่เสื้อสีเหลืองของโรงเรียนมาร่วมเรียนและร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคักสนุกสนาน เต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มแห่งความสุข โดยมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุได้ร่วมทำตลอดทั้งวัน ทั้งการออกกำลังกายแบบ “มโนราบิค” , การให้ความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในวัยผู้สูงอายุ , กิจกรรมการป้องกันการหกล้ม ครั้งที่ 1 (เพิ่มความยืดหยุ่นของร่างกาย) , การให้ความรู้เกี่ยวกับ “สิทธิผู้สูงอายุตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่ควรรู้” และดนตรีบำบัด (กลองยาว) การเรียนรู้ประวัติความเป็นมา และหลักการสำคัญในการเล่นกลองยาว โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ฯลฯ มาร่วมให้ความรู้ นายไพร พัฒโน นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครหาดใหญ่ เพื่อดำเนินโครงการ “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครหาดใหญ่”สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้เรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้มีความสุขและครอบคลุม 5 มิติ คือ สุขสบาย , สุขสนุก , สุขสว่าง , สุขสง่า และสุขสงบ ตามนโยบายมหานครแห่งความสุข. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.