สุรชัย มั่นใจ สนช.ไม่คว่ำร่างกฎหมายลูกเลือกตั้งส.ส. และส.ว.

Categories: news.

Feb 16, 2018 // By:admin // No Comment

รองประธาน สนช. มั่นใจ สนช.ไม่คว่ำร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย หากทุกฝ่ายยึดประโยชน์ประเทศ และสถานการณ์ทางการเมืองไม่มีผลต่อการลงมติของ สนช.

นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เปิดเผยว่า วันพรุ่งนี้ (15ก.พ.) ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) จะตั้งกรรมาธิการร่วมพิจารณาร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับสุดท้าย คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา โดย สนช. กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ส่งรายชื่อครบทั้ง 3 ฝ่ายแล้ว

รองประธาน สนช. กล่าวว่า อย่ากังวลว่าจะมีการคว่ำร่างกฎหมายลูก 2 ฉบับดังกล่าว เพราะเป็นหน้าที่ของกรรมาธิการร่วมที่แม้สัดส่วนของ กรธ. และกกต.จะได้เสียงรวมกันแล้ว เป็น 6 เสียงซึ่งมากกว่า สัดส่วน สนช.5 เสียง ตนเชื่อมั่นว่าหากทุกฝ่ายยึดหลักการทำงาน มีเหตุผล ยึดโยงประโยชน์ของประเทศ เพื่อให้การเลือกตั้งภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่บริสุทธิ์ยุติธรรม ก็ไม่น่าจะมีการคว่ำร่างกฎหมายเกิดขึ้น

“สื่อมวลชนกังวลไปกันเอง ผลจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามจะอยู่ภายใต้กรอบกติกาที่จะทำให้การเลือกตั้ง เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ถ้าใช้หลักนี้ในการพิจารณา ไม่น่าจะมีปัญหาว่าจะเกิดการล้ม หรือการคว่ำกฎหมาย ไม่มีหรอกครับ ผมว่าไม่มี ผมเชื่อว่าที่สุดจะผ่านไปได้”นายสุรชัย กล่าว

นายสุรชัย กล่าวว่า จากสถานการณ์ทางการเมืองในขณะนี้ ไม่มีผลต่อการลงมติของ สนช. ว่าจะคว่ำร่างกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่ง เพื่อยื้อการเลือกตั้งออกไป โดยหลังตั้งกรรมาธิการวันพรุ่งนี้ (15ก.พ.) กรรมาธิการจะมีเวลาพิจารณาแก้ไขภายใน 15 วัน จะแก้ไขได้เฉพาะประเด็นโต้แย้งที่ กรธ. และกกต. ส่งมาเท่านั้น ก่อนส่งให้ สนช.ลงมติ สำหรับการลงมติของ สนช. ก็จะลงมติ ครั้งเดียวทั้งฉบับ หากมีประเด็นใดประเด็นหนึ่งที่ สนช.ไม่เห็นด้วย ก็อาจส่งผลให้ร่างกฎหมายไม่ผ่านทั้งฉบับได้.-สำนักข่าวไทย

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.