ยอดจดทะเบียนธุรกิจปี 60 โตเกินคาด ฟันธงปีนี้โตต่อเนื่อง

Categories: news.

Jan 22, 2018 // By:admin // No Comment

อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเผยยอดจดทะเบียนธุรกิจตั้งใหม่ปี 60 โตเกินคาด ฟังธงปี 61 ยอดสูง 75,000 ราย หลายปัจจัยหนุน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ยอดจดทะเบียนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนธันวาคม 2560 จำนวน 6,305 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 6,597 ราย ลดลง 292 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 4,410 ราย เพิ่มขึ้น 1,895 ราย คิดเป็น ร้อยละ 43 ซึ่งธุรกิจจัดตั้งใหม่สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 1,261 ราย คิดเป็นร้อยละ 20 รองลงมา คือ ธุรกิจร้านขายปลีกเครื่องประดับ (ร้านขายทอง) 467 ราย คิดเป็น ร้อยละ 7 และธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 388 ราย คิดเป็นร้อยละ 6 ตามลำดับ ทำให้มูลค่าทุนธุรกิจจัดตั้งใหม่เดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 146,984 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 68,462 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 78,522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 115 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 22,252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 124,732 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 561

ส่วนธุรกิจเลิกประกอบกิจการ มีจำนวน 5,762 ราย เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 2,306 ราย เพิ่มขึ้น 3,456 ราย คิดเป็นร้อยละ 150 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 5,118 ราย เพิ่มขึ้น 644 ราย คิดเป็นร้อยละ 13 สูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจก่อสร้างอาคารทั่วไป 524 ราย คิดเป็นร้อยละ 9 รองลงมาคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 303 ราย คิดเป็นร้อยละ 5 และธุรกิจค้าสลาก 188 ราย คิดเป็นร้อยละ 3 ตามลำดับ โดยคิดเป็นมูลค่าทุนธุรกิจเลิกประกอบกิจการเดือนธันวาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 28,366 ล้านบาท เมื่อเทียบกับเดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 7,518 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20,848 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 277 และเมื่อเทียบกับเดือนธันวาคม 2559 จำนวน 24,373 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 3,993 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16

ทั้งนี้ หากดูภาพรวมปี 2560 มีการจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัท 74,517 ราย ซึ่งเป็นสถิติการจดทะเบียนสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเพิ่มขึ้น 10,229 ราย คิดเป็นร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปี 2559 จำนวน 64,288 ราย โดยเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ว่าจะเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 70,000 ราย และปีนี้คาดว่ายอดการจดทะเบียนยังเติบโตได้ต่อเนื่อง น่าจะมียอด 75,000 ราย เนื่องจากสถิติการจัดตั้งธุรกิจใหม่ปี 2560 สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ โดยเป็นผลมาจากแรงกระตุ้นของมาตรการภาษีที่สนับสนุนให้ผู้ประกอบการประกอบกิจการในรูปแบบนิติบุคคล และสถานการณ์เศรษฐกิจไทยที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้คาดการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2560 เติบโตประมาณร้อยละ 4 และขยายตัวต่อเนื่องในปี 2561 ร้อยละ 3.6 – 4.6 ส่งผลธุรกิจตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า 75,000 ราย

สำหรับประเภทธุรกิจที่มีการจัดตั้งสูงยังคงอยู่ในกลุ่มก่อสร้างอาคารทั่วไปและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและการออกมาตรการของภาครัฐปี 2561 น่าจะมีมาตรการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการบุคคลธรรมดาเข้าสู่ระบบในรูปแบบของนิติบุคคลต่อเนื่องจากปี 2560 รวมทั้งมาตรการที่มีความชัดเจนอย่างมาก คือ กระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายตัวออกสู่ภูมิภาคและฐานรากมากขึ้น เช่น โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (อีอีซี) โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวในจังหวัดท่องเที่ยวรอง ซึ่งจะทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการลงทุนและเป็นปัจจัยบวกต่อการขยายตัวของการจัดตั้งธุรกิจ

สำนักข่าวไทย

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.