ผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Categories: news.

Apr 24, 2019 // By:admin // No Comment

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจกับตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ของไทยและจีนและขยายโอกาสในการลงทุน ความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างสองประเทศ นายปกรณ์เพ็ชรธวัชชัยประธานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ตลาดหลักทรัพย์จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับ SMEs

รวมถึงตลาดการเงินของทั้งสองประเทศผ่านทางพอร์ทัลออนไลน์ เสริมสร้างเครือข่าย ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารและความร่วมมือระหว่าง บริษัท ที่จดทะเบียนใน Market for Alternative Investment (MAI) และ ChiNext Market และจัดให้มีการจับคู่ทางธุรกิจและโรดโชว์ทางกายภาพเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเติบโตของหลักทรัพย์ไทยและจีนในทั้งสองประเทศ ข้อตกลงดังกล่าวยังรวมถึงความร่วมมือสำหรับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้ามพรมแดนเช่นกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) ใบเสร็จรับเงินฝาก (DRs) และดัชนีรวมถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.