นายเรืองเกรียงศักดิ์ผู้ไม่ประสงค์ออกหุ้นกู้ของไทยคัดค้านให้ยกเลิกการแต่งตั้งผู้ตรวจการเลือกตั้ง

Categories: news.

Aug 15, 2018 // By:admin // No Comment

สมาชิกพรรคพรรคเพื่อไทยได้ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง (EC) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าด้วยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้เลื่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีออกไป สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 36 แห่ง (NLA) ล้มล้างการแต่งตั้งผู้ตรวจการสำรวจความคิดเห็น

สมาชิก NLA ต้องการให้กฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งแก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้การคัดเลือกผู้ตรวจการสำรวจความคิดเห็นของ 616 แห่งใน 77 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพฯเป็นโมฆะ

นายเรืองเกรียงศักดิ์ซึ่งเป็นสมาชิกของทีมกฎหมายพรรคเพื่อการปฏิรูปพรรคเพื่อไทยระบุว่าข้อขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับกลุ่มคนบางกลุ่ม

เขาขอให้ EC ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญตัดสินว่ารัฐธรรมนูญมีความคิดเห็นอย่างไร

หากพบสมาชิก 36 คนที่ละเมิดรัฐธรรมนูญ EC อาจขอให้ศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนสมาชิก NLA ออกไปได้นายเรืองไกรเสริม

ผู้ตรวจการสำรวจจะได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบการเลือกตั้งและตรวจสอบข้อร้องเรียนการฉ้อโกงก่อนที่จะส่งต่อไปยัง EC เพื่อการพิจารณา

ผู้ตรวจการสำรวจความคิดเห็นจำนวน 616 รายได้รับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กำลังดำเนินการอยู่ สมาชิกบางคนของ NLA เชื่อว่าการแต่งตั้งของพวกเขาควรได้รับการจัดการโดยคณะกรรมการการเลือกตั้งแห่งใหม่และได้ยื่นร่างกฎหมายเพื่อแก้ไขกฎหมายว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อให้บรรลุผลดังกล่าว แต่นักวิจารณ์มองว่าการย้ายดังกล่าวเป็นวิธีการที่จะช่วยชะลอการเลือกตั้งต่อไป

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.