นักวิทยาศาสตร์ผลิตยาต้านมะเร็งในยีสต์

Categories: health news.

Sep 9, 2019 // By:admin // No Comment

ธรรมชาติมีความซับซ้อนมากจนโมเลกุลของธรรมชาติที่ใช้ในการรักษามะเร็งยังไม่สามารถผลิตได้โดยการสังเคราะห์ทางเคมีทุกวันนี้บริษัทเคมีและเภสัชกรรมรายใหญ่ทำการเก็บเกี่ยวพืชและเมล็ดพืชหายากจำนวนมากเพื่อสกัดสารที่มีค่า แต่วิธีการผลิตที่ใช้สารสกัดจากทรัพยากรธรรมชาตินั้นสร้างความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมและมักก่อให้เกิดขยะสารเคมีจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีอันตรายที่ยิ่งใหญ่ที่พืชหายากเหล่านี้จะสูญพันธุ์ ความจำเป็นในการค้นหาวิธีการผลิตแบบใหม่และยั่งยืนสำหรับยาประเภทนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากสหประชาชาติเพิ่งใช้กฎระเบียบใหม่เพื่อคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพและวัตถุดิบในประเทศโลกที่สามด้วยกฎใหม่เหล่านี้จำเป็นต้องมีทางเลือกที่แท้จริงหากเราต้องการให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งหรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคทางจิตในอนาคต

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.