ตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกัน

Categories: health news.

Jan 16, 2020 // By:admin // No Comment

ยีนที่แสดงออกแตกต่างกันมากที่สุดในผู้เผชิญเหตุเมื่อเทียบกับผู้ไม่ตอบสนองและเซลล์ B ในเนื้องอกของผู้เผชิญเหตุดูเหมือนจะเป็นผู้ใหญ่และมีความเชี่ยวชาญมากกว่า การค้นพบเหล่านี้เปิดพื้นที่ใหม่ทั้งหมดเซลล์ B เป็นตัวขับเคลื่อนที่สำคัญในการรักษามะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันโดยเฉพาะด่านตรวจด่าน สิ่งนี้สามารถนำเราไปสู่นักชีวภาพที่สำคัญ

สำหรับการตอบสนองต่อการบำบัดรวมถึงตัวเลือกการรักษาใหม่ ๆ ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกระดับสูงที่ได้รับหรือตัวยับยั้งจุดตรวจก่อนการผ่าตัดซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยทางคลินิกที่ได้รับการสนับสนุนสู่ความก้าวหน้าทางคลินิกที่ช่วยชีวิตผู้ป่วยผู้ป่วยที่พื้นฐานและระหว่างการรักษาผ่านแพลตฟอร์ม APOLLO และการทำโปรไฟล์ภูมิคุ้มกันอย่างละเอียดนั้นเสร็จสมบูรณ์ในส่วนของแพลตฟอร์มภูมิคุ้มกันวิทยา

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.