ชาวสวนยางพอใจนำร่องโครงการส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ

Categories: news.

Jan 22, 2018 // By:admin // No Comment

โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ต้องการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้มากขึ้น ซึ่งมีการนำร่องด้วยการรับซื้อน้ำยางสดในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้ ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดแล้ว เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

เจ้าหน้าที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) เขตภาคใต้ตอนล่าง ลงพื้นที่ตรวจสอบและให้คำแนะนำชาวบ้าน หลังรัฐบาลนำร่องโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ให้ กยท.รับซื้อน้ำยางสดจากเกษตรกรในพื้นที่ จ.สงขลา ยะลา สตูล ตรัง และนครศรีธรรมราช ผ่านสถาบันเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. ในราคาชี้นำตลาด เบื้องต้น 2,000 ตัน เพื่อแก้ปัญหาราคายางพาราให้กับเกษตรกร

ศตวรรษ จันทร์ทอง เกษตรกรชาวสวนยางพารา ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา กรีดยางพาราและเก็บน้ำยางสดขายให้กับกลุ่มเกษตรกรทำสวนบ้านนาปรังพัฒนา เช่นนี้เกือบทุกเช้า แต่ในวันนี้เขามีรายได้เพิ่มขึ้น จากการที่รัฐบาลรับซื้อน้ำยางสดในราคาชี้นำตลาด หรือสูงกว่าราคาท้องถิ่น ทำให้ราคาน้ำยางสดที่ตกต่ำเมื่อสัปดาห์ก่อนอยู่ที่เพียงกิโลกรัมละ 35-37 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 42-45 บาท ในวันนี้

โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ จ.สงขลา ได้รับโควตารับซื้อน้ำยางสด 500 ตัน สตูล 500 ตัน และยะลา 200 ตัน หรือสามารถขายให้กับโครงการได้ไม่เกินคนละ 450 กิโลกรัม/เดือน ทำให้เกษตรกรมีความกังวลใจว่า เมื่อหมดโควตา ราคาจะตกต่ำอีกครั้ง จึงอยากให้รัฐบาลเร่งเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ และส่งเสริมให้มีการแปรรูปเพิ่มขึ้น เพื่อแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ มีเป้าหมายเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศให้ได้ 200,000 ตันในปีนี้ โดยในอนาคตจะมีการรับซื้อทั้งน้ำยางสด ยางแผ่นรมควัน และยางก้นถ้วยจากเกษตรกร เพื่อแก้ปัญหาราคายางให้กับเกษตรกร และเกิดเสถียรภาพมากขึ้น

สำนักข่าวไทย

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.