จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงในช่วงเดือนมกราคม – กรกฎาคม 2018 เพิ่มขึ้น 11%

Categories: news.

Aug 20, 2018 // By:admin // No Comment

นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมของปีนี้ถึง 22.6 ล้านคนเพิ่มขึ้น 11% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาและรายได้ของพวกเขาสร้างรายได้ถึง 1.18 ล้านล้านบาทสำนักข่าวไทยรายงานว่าวันนี้

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงพงษ์สวัสดิ์สอประเสริฐกล่าวว่าเมื่อเดือนที่ผ่านมามีการปะทุขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเนื่องจากเรือท่องเที่ยวล่มสลายจากภูเก็ตและบางส่วนของประเทศที่ถูกน้ำท่วม

ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนลดลง 1% ซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญ แต่ถึงแม้จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาถึงในเดือนกรกฎาคมถึง 3,175,981 คนหรือเพิ่มขึ้น 2.85% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เข้ามาในเดือนกรกฎาคมมาจากเอเชียตะวันออกรวม 2,224,578 คนตามด้วยยุโรปเอเชียใต้เอเชียอเมริกาตะวันออกกลางโอเชียเนียและแอฟริกาตามลำดับ

รายละเอียดเกี่ยวกับสัญชาติของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนไทยในเดือนกรกฎาคมแสดงให้เห็นว่า 10 อันดับแรก ได้แก่ จีนมาเลย์เกาหลีลาวลาวอินเดียเวียดนามเวียดนามฮ่องกงและอเมริกันรวมทั้งมีรายได้รวมทั้งสิ้น 166,378.72 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 6.38 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายพงศ์พันธ์คาดว่านักท่องเที่ยวชาวจีนจะกลับมาเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนับจากวันนี้โดยเฉพาะในวันที่ 1 ตุลาคมซึ่งเป็นวันชาติของตนและวันหยุดยาวซึ่งจะทำให้รายได้ 3 ล้านล้านบาทในปีนี้เป็นไปตามเป้าหมาย

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.