ความแตกต่างทางพันธุกรรมทางเพศ

Categories: health news.

Jan 4, 2019 // By:admin // No Comment

ความแตกต่างทางพันธุกรรมทางเพศอย่างมหาศาลในเนื้องอกของผู้ป่วยที่สัมพันธ์กับการอยู่รอดหลักฐานทั้งหมดสนับสนุนความจำเป็นในการกำหนดความแตกต่างเหล่านี้และรวมความแตกต่างทางเพศเข้ากับการวิจัยและการรักษาทางชีววิทยา โดยเฉพาะนักวิจัยแสดงให้เห็นว่าเนื้องอกของผู้ป่วยที่มีกลุ่มเป็น 10 ชนิดย่อยที่แตกต่างกันห้าสำหรับเนื้องอกในเพศชายและห้าสำหรับเนื้องอกในเพศหญิง

กระจุกมีความแตกต่างกันโดยกิจกรรมของยีนและการอยู่รอด ยกตัวอย่างเช่นตัวเมียที่มีเนื้องอกในกระจุกนั้นจะรอดชีวิตได้นานกว่าตัวเมียที่อยู่ในกลุ่มอื่น ๆ ในสี่กลุ่ม เพียงแค่สามปีกว่าเมื่อเทียบกับอีกหนึ่งปี ในทำนองเดียวกันพวกเขาพบว่ากลุ่มชายที่เชื่อมโยงกับการอยู่รอดอีกต่อไป เพียงกว่า 18 เดือนเมื่อเทียบกับเพียงหนึ่งปีสำหรับผู้ชายที่มีเนื้องอกในกลุ่มอื่น ๆ นักวิจัยตรวจสอบกลุ่มในชุดข้อมูลเพิ่มเติมอีกสามชุดและยังแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ยีนที่เปิดใช้งานในระดับที่ใกล้เคียงกันในเนื้องอกในเพศชายและเพศหญิงก็อาจส่งผลให้เกิดผลกระทบเฉพาะทางเพศต่อการอยู่รอด

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.