การเปรียบเทียบดีเอ็นเอปกติของผู้ป่วย

Categories: health news.

Mar 21, 2019 // By:admin // No Comment

ข้อมูลทางพันธุกรรมของผู้ป่วยปกติหรือเชื้อโรคซึ่งทำให้ยากที่จะแยกแยะความแตกต่างของ DNA ปกติของผู้ป่วยกับการเปลี่ยนแปลง DNA ที่กลายพันธุ์และมะเร็งเครื่องมือที่แม่นยำเพียงพอที่ไม่เพียง แต่สามารถตรวจจับ DNA ที่เป็นมะเร็งจากตัวอย่างผู้ป่วย แต่ยังสามารถแยกความแตกต่างของ DNA ปกติที่อยู่ติดกันซึ่งอาจล้อมรอบเนื้องอกในตัวอย่าง

การเปรียบเทียบดีเอ็นเอปกติของผู้ป่วยจากการกลายพันธุ์ที่ก่อให้เกิดมะเร็งที่น่าสงสัยนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการกำจัดความแตกต่างที่ไม่เป็นอันตรายในตัวอย่าง”ผลบวกปลอม” และทำให้แน่ใจว่าการวิเคราะห์ตัวอย่างเนื้อเยื่อนั้นแม่นยำที่สุด แพทย์จำเป็นต้องใช้ความแม่นยำระดับสูงในการใช้ข้อมูลนี้ในการรักษาด้วยยาที่มีความแม่นยำโดยกำหนดวิธีการรักษาที่ผู้ป่วยแต่ละรายควรได้รับการหาลำดับดีเอ็นเอจากเนื้อเยื่อที่อยู่ติดกับเนื้องอกสามารถช่วยระบุการกลายพันธุ์ของโซมาติกหรือมะเร็งที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์เมื่อไม่สามารถหาแหล่งของเนื้อเยื่อปกติอื่นได้

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.