การเคลื่อนที่ของโมเลกุลขนาดใหญ่

Categories: health news.

Apr 13, 2019 // By:admin // No Comment

การศึกษาการเคลื่อนไหวของเซลล์เล็ก ๆ นั้นไม่ใช่เรื่องเล็ก สำหรับโครมาตินกลุ่มของโมเลกุลดีเอ็นเออาร์เอ็นเอและโปรตีนที่บรรจุอยู่ภายในจีโนมของเราการเคลื่อนไหวเป็นส่วนสำคัญของบทบาทที่ทำหน้าที่เป็นตัวควบคุมว่ายีนของเราแสดงออก การเข้าใจการเคลื่อนที่ของโมเลกุลขนาดใหญ่นั้นสำคัญมาก เหตุผลส่วนหนึ่งเป็นเพราะเราขาดเทคนิคเครื่องมือในการสังเกตกระบวนการ

เทคนิคแสงใหม่เพื่อศึกษาการเคลื่อนที่ของเซลล์โดยไม่ต้องใช้ฉลากหรือสีย้อมเพื่อติดตามพวกมัน วิธีการใหม่นี้ยังเผยให้เห็นปรากฏการณ์ที่ยังไม่ถูกค้นพบซึ่งอาจมีบทบาทในระยะแรกของการตายของเซลล์ การถ่ายภาพต่อเนื่องหลายรูปแบบของโครงสร้างระดับนาโนและการเคลื่อนที่ของโมเลกุลขนาดใหญ่ทำให้เกิด paroxysm ของเซลล์ที่เกิดจากรังสี UV

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.