การบาดเจ็บของเส้นประสาทกล้ามเนื้อ

Categories: health news.

Jul 26, 2019 // By:admin // No Comment

หลังจากได้รับบาดเจ็บที่เส้นประสาทโปรตีนคอมเพล็กซ์เข้ามามีบทบาทสำคัญในกล้ามเนื้อโครงร่างเพื่อรักษาจุดต่อประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งเป็น synapse ระหว่างเส้นประสาทและกล้ามเนื้อการเปิดใช้งานจะต้องมีความสมดุลอย่างแน่นหนาสำหรับการตอบสนองที่เหมาะสมของกล้ามเนื้อต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทเปิดข้อมูลเชิงลึกใหม่เข้าไปในกล้ามเนื้ออ่อนแรง

ที่เกี่ยวข้องกับโรคกล้ามเนื้อประสาทหรือเกิดจากอายุส่งเสริมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อและเป็นสิ่งสำคัญสำหรับกระบวนการทำความสะอาดตัวเองของเซลล์กล้ามเนื้อ บทบาทของ mTORC1 ในเส้นใยกล้ามเนื้อโครงร่างในการตอบสนองต่อการบาดเจ็บของเส้นประสาทยังไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียด เส้นประสาทและกล้ามเนื้อในร่างกายของเราเชื่อมต่อกันด้วยประสาทพิเศษที่เรียกว่าการแยกทางประสาทและกล้ามเนื้อซึ่งส่งสัญญาณจากเส้นประสาทไปยังเส้นใยกล้ามเนื้อ หากการปกคลุมด้วยเส้นจะสูญหายหรือถูกขัดจังหวะโดยการบาดเจ็บของเส้นประสาทกล้ามเนื้อไม่สามารถหดตัวอีกต่อไป

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.