การตรวจจับเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิด

Categories: health news.

Aug 11, 2019 // By:admin // No Comment

การตรวจจับเซลล์ภูมิคุ้มกันบางชนิดการตรวจจับที่ปรับปรุงใหม่ของเซลล์ T มีผลในการรักษาหลายอย่าง ยกตัวอย่างเช่นในการรักษาโรคมะเร็งด้วยภูมิคุ้มกันวิธีการรักษาที่มีส่วนร่วมของเซลล์ภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยลักษณะของเซลล์ T ที่รับรู้เซลล์มะเร็งเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการปรับกลยุทธ์การรักษาส่วนบุคคลเซลล์เม็ดเลือดขาวของระบบภูมิคุ้มกันที่มีคุณสมบัติน่าทึ่ง

สามารถตรวจจับเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสในร่างกายและพวกเขายังโจมตีและกำจัดสิ่งเหล่านี้ นี่คือเหตุผลที่เซลล์ T ประกอบด้วยส่วนสำคัญของการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันซึ่งผู้ป่วยติดกับเนื้องอกและไวรัสการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันต่อเนื้องอกเกิดขึ้นเซลล์ T ต่อสู้กับเนื้องอกในเลือดของผู้ป่วยทวีคูณ เพื่อค้นหาว่าการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันนั้นทำงานได้ดีเพียงใดนักวิทยาศาสตร์และแพทย์ต้องการตรวจสอบจำนวนเซลล์ของผู้ป่วย เซลล์ T-specific ของเนื้องอกถูกระบุโดยตัวรับ T เซลล์เฉพาะโดยใช้รีเอเจนต์สี เมื่อใช้รีเอเจนต์นี้เซลล์ T-specific ของเนื้องอกจะสามารถมองเห็นได้และสามารถนับได้ภายใต้กล้องจุลทรรศน์หรือในเครื่องความเร็วสูง

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.