กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Categories: health news.

Mar 24, 2020 // By:admin // No Comment

กลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดได้แก่ การใช้เชื้อเพลิงที่เผาไหม้สะอาดกว่าพลังงานทดแทนที่มากขึ้นและแทนที่ซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิตด้วยวัสดุทดแทนคาร์บอนต่ำในขณะที่เทคโนโลยีการดักจับและการกักเก็บคาร์บอนสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการผลิตคอนกรีตได้ถึง 28 เปอร์เซ็นต์ แต่การศึกษาพบว่าจริง ๆ แล้วสามารถเพิ่มผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

จากมลพิษทางอากาศได้เว้นแต่ว่าเทคโนโลยีนั้นใช้พลังงานสะอาด มันยังไม่สามารถใช้งานได้อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน ปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นเกี่ยวพันกันจริงๆเมื่อเราพูดถึงการแก้ปัญหาบทความนี้ให้ความสำคัญกับปัญหาทั้งสองนี้และลักษณะร่วมของพวกเขาอย่างจริงจังมันแสดงให้เห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาที่แตกต่างกันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกและมลภาวะทางอากาศในท้องถิ่น

About admin

Browse Archived Articles by admin

Related

Sorry. There are no related articles at this time.